Liyyuu poolisin lafa oromoo seenee nama ajjeesuu hin dhiifne

“Baalee Gindhiir
~~~~~~~~~~
Baalee Aanaa Gindhiir ganda Harawaa-5 jedhamu keessa kan jiraatan lammileen Somalee humna ittisaa makkalakayaa waliin ta’uun guyyaa kaleessaa 8/03/2010 sa’atii 10:00 irratti hawaasa Oromoo gandoota Aanaa Gindhiir fi Jaarraa irratti Lola bananiin namonni lama rasaasan dhahamanii hospitaala Gindhiiritti yaalamaa jiru Lilli ammas akkuma itti fufetti jira.”