Ethiopian regime #Tplf must stop torturing innocent Oromo people

TPLF’s cruelty is limitless. This young man is named Tariku Bayana. They are torturing him in Maekelawi after arresting him in Dambi Dolloo
– – – ———————


Opdo fi Tplf dambii keessaatii tokkoo ta’udhaan ummaataa gidirsaa jiru . utuu dhugumaa antumaa umaataa qabataani utuu isan eessaa jiraani fudhaani deemuu nama qamaa hir’uu. Opdo fi Tplf isaan miilaaf harkaa d/dollootti. muchaa kana durii ka’en beekaa. Kan akkaas godhee Opdo the old.(opdo durii ). Tplf wajjiin hojjechaa kan jiru immoo #Abaraa Aboosee bulchaa Godinaatti. namootaa 25 ol ammaa lafa isan jiran hin beeknuu or maekalawi jiraachuu maaluu. kanaaf opdo fi tplf ykn makalaakiyaan tokkoo nuti ta’ani suuraa kun raagaa tokkoodha.