Masri waa’ee hidha laga abbayya irratti ibsa baafte

Erga Presedentin Masrii Abdul Fattah Al Sisii hidha laga Abbayyaa akka hojjatamuuf obsa hin qabnu jedhanii dhimmichi miidiyaalee hawaasaa arabootaa irratti mata duree cimaa tahee jira. Akka Sisiin jedhanitti, nuti fedhii Itiyoophiyaan guddina diinaggeef qabdu ni beeyna, garuu bishaan Abbayyaa irratti hidhi godhamu jireenya lammiilee Masrii irratti du’a murteessuu dhaa je’an.