Ergaa Qeerroo Dambi Doollo irraa 👉Qeerro Oromiyaa hundaaf haa dhaqqabdu ✍✍✍Kaayyon Wayyaanee ilmaan oromoo lafa irraa Fixuudha

“Ergaa Qeerroo Dambi Dolloo irraa, Qeerroo Oromiyaa hundaaf nu qaqqabsiisaa”

“Wantii Dambii Dolloo keessaatti ta’a jiru hedduu sukkeenessaadha. Eda, halkan walakaa waajjira poolisii magaalaa Dambii Dolloo, warraanni makkalaakiyaa utuu poolisiin Oromiyaa jirani humnaan cabsanii seenuudhan, ijoollee dheengada qabamaan, muchaa Amaanu’el Baacaa dabalaatee nama 17 fuudhanii deemuun, lafa isaan itti gesseen hin baramin jira, kun raajiidha Wayyaanee fi OPDO nu fiixee jirti, wanti jiru yadesaadha, gadi baanee galuu, daldaluu, barnoota barachuu hin dandeenye, jireenyi nutti hadha’a jira.

Qeerroon Oromiyaa hundi, bakka jiranitti, duula mana ta’uu fi laganaa gabaa laabsaachuu, akkasumas weerara fi duula Oromoo fi biyyaa keenya Oromiyaa irrattii labsame ofirraa qolachuuf, qindoominaa hojiirra oolchuttii ce’amuu qaba.”

Kaayyoon wayyaanee uummata Oromoo fixuudha farda ishee OPDO yaabatee bakka hunda Oromoo fixuuti fuulleefatee seenaa jirti.Durumaan OPDOn maalumaaf qeerroo hiiteetii??Qeerroo hidhuun uummata Oromoo bakka jirtanii ka’aa dammaqaa qabsoo finiinsaa jechuudha.Ammas gochi fi duuli uummata Oromoo irrati godhamaa jiru gocha bineensa irrati hin godhamnedha.Kanaafuu,uummatni Oromoo bakka jirtuti qabsoon qabatee finiinsuun FXG hojiiti hiikuun uummata keenya baraaruu qabna.Qabsoon aaragalfii hinbeeku hanga bilisummaati ittifufa ittimuddi.