Wayyaanonni Lafa Albuuda Sanqallee to’achuudhaaf Yaalii garaagaraa gochaa jiru

AMBOO
Wayyaanonni Lafa Albuuda sanqallee to’achuudhaaf yaalii garagaraa godhaa jiru.
Albuudni Dhakaa,cirracha diimaa,biyyoo diimaa,Maarbilii,dhakaa nooraa fi kkf kan ummanni naannichaa jaarraa tokkoo oliif jireenyasaa ittiin geggeffachaa turedha.
Lafa kana ummatarraa fudhanii Wayyanota qubsiisuuf tibbana dargaggoo naannoo sanaa hiraarsaa jiru. Gocha kana kan duubaa oofaa jiru OPDO sadarkaa godinaa fi Kaabinoota Torbanoota darban dhangala’uu dhiiga ijoollee amboof sababa ta’anidha.
Guyyaa kaleessaaf dhengaddatti namoota 17 Miidhaa cimaa irraan gahanii Mana hidhaatti galchanii jiru. Wattaddarri fi polisiin federaalaa akka boofatti ijoollee keenya reebee Yaala fayyaa akka hin argannellee dhorkamanii Ambotti ugguramanii du’aaf jireenya gidduu gadoodu.
Namoota hidhamanii Mankaraaraa jiran keessa kan maqaan nu qaqqabe
1.Ababa chuchuu
2. mitikuu qorruu,
3. mitikuu hirphasaa,
4. faayisa hundesaa,
5. takkuu tasfuu,
6.birhanuu kasuu,
7. dassuu kassuu,
8.Abitii geetuu,
9.Abush siilashii,
10. Abiiti baqallaa,
11. mosee badhadhaa,
12. dassuu laachisa.

Dargaggoo hedduun ammallee adamsamaa kan jiran yoo ta’u baqatanii kan bosona keessa jiranis hedduu.