Ummata keenya kan qe’ee isaa irraa buqqa’e dhaabbata mirga dhala namaa idil addunyaa beeksisuufi qabna sagalee ta’uu fi qabna waajjira jaraa fulduratti hiriiran baanee iyyachuufi qabna warroti biyya alaa jirtan

UUMMANNI BIYYA HAWAASA BIYYA ALAA KOMACHAA JIRA
=========================================
*** Ajjeechaan (duguugiinsi sanyii) cimee nurratti gaggeeffamaa jira.
*** Ummanni 500,000 qe’ee isaaniirra buqqa’an harka ilmaan Oromoo eeggataa jiran.
*** Diasporaan keenyas akka waggoota lamaan darbanii dhaabbilee addunyaa fuulduratti hiriiranii agarree hinbeeknu!
——————————————————–
“Maal eegaa jirtu? Ummanni OromOo biyya isaa keessatti qe’ee isaa irratti humna waraanaa ittisa biyyaafi Liyyuu Poolisiin erga ajjeeffamuu eegalee waggaa 1 guutuf jira.

Sababa labsii waraana kanaatiin ummanni qe’eefi qabeenya isaanii irraa buqqa’an guyyaatti si’a takka illee afaan kaa’achuuf harka ilmaan Oromoo eeggataa oolanii bulu. Kun hanga yoomitti ta’a? Kan nama gaddisiisu lakkoofsi ummata buqqa’an kanaa guyyaadhaa guyyaatti dabalaa jira. Dhimma kana tasgabbeessuf yaalu dhiisii mootummaan federaalaa harka keessaa qaba jennee amanna.

Dhaabbatoonni mirga dhala namaa addunyaas waa’ee kana waan dhaga’an hin fakkaatu! UNHCR, WFP, UNICEF kkf hanga ammaa waa’ee ummata kanaa hinbeekan. Diasporaan keenyas akka waggaa laman darbanii dhaabbilee addunyaa fuulduratti agarree hinbeeknu. Ni nuuffanii?? Maaloo hincallisinaa! Ummanni 500,000 harka ilmaan Oromoo maatii ofii irraa hafee nama biraa bulchuu hindandeenye kana eeggataa jira. Pls pls pls…”