Waraanni Makkalaakayaa Magaalaa ciroo keessatti Reebicha hamaa fi balaa qaqqabsiisan

Makkalaakayaan Wayyaanee Maagaalaa Ciroo Keeysatti Uummata Lammii Isaanii Buqqa’an Gargaaruuf Deemaaa Jiran Irratti Reebicha Hamaa Raawwachaa Akka Jiru Ibsame

Goodina Harargee Lixaa Magaalaa Ciroo keeysatti Makkalaakayaan Wayyaanee Qerrroo Ganda Canyii irraa gargaarsa qabatanii lammiiwwan keenya shira diinaan buqqa’an daawwachuuf deemaa jiran irratti dhukaasa banuun reebicha hamaa raawwachuu isaanii maddeen gabaasaniiru.

Humni rayyaa ittisaa kun akka lammiiwwan keenya hin gargaaramneef gufuu ta’uun isaa diinummaa isaa kan argarsiisu akka ta’e Oromoon hunduu hubachuu qaba.

Diinni keenya guddaan wayyaaneedha .

Motumman nama nyaatan kun yeroo eeggatti malee kuftee jirti