Ibsa ejjanoo barattoota oromoo

Ibsa ejjannoo barattoota Oromoo dhaabbilee ol’aanoo irraa kenname
================================
Nuti qeerron barattoonni Oromoo dhaabbilee ol’aanoo(yuunivarsitii) tokkummaan ibsa ijjannoo armaan gadii baafanneerra.
1) Hooggantoonni KFO fi ilmaan Oromoo sababa gaaffii mirgaa gaafataniif jecha mootummaa gabroomfataa abbaa irreetin mana hidhaatti dararamaa jiran gad haa dhiifaman
2) Mootummaa gabroomsaa wayyaanee ilmaan Oromoo lafarraa duguugaa jiruun hin bullu. Gabrummaan nu gaheera.
3) Waraanni mooraa yuunivarsitii mandheeffatee jiru mooran barnootaa bakka hayyuu itti leenjisanii baasan malee dirree waraanaa waan hin taanef mooraa gad lakkisee nurraa haa bahu.
4) Reebichi, hidhaan, ajjeechan waraana mootummaan ummata keenya irratti raawwatamaa jiru hatattaan haa dhaabbatu.
5) Finfinneen handhuura Oromiyaa waan taatef Oromiyaa jalatti buluu qabdi.
6) Ummanni Oromoo miliyoona walakkaa ol tahu waraana liyyuhayl fi makkalaakayaa wayyaanen irratti bobbaasten buqqifamanii qe’ee malee dirreerra faca’anii rakkachaa jiraniif manaa fi qabeenyi ittiin jiraatan kennameefii magaalaa barbaadan keessa haa qubsiifaman.
7) Qaamoleen ummata Oromoo buqqisan kan akka Abdi Illey fi qondaaltonni waraanaa TPLF seeratti dhihaatanii haa adabaman.
8) Yuunivarsitii keessatti gochaan saboota biroo barattoota Oromoo irratti ijaarun barattoota Oromoo irratti dhakaa akka darbatan, arrabsoo garaa garaa raawwachuun walitti bu’iinsa sabaa uumudhaaf mootummaa abbaa irreen raawwatamaa jiru nurraa haa dhaabbatu.
9) Waraanni Makkalaakayaa fi poolisiin federaalaa beekkamtii mootummaa naannoo Oromiyaan alatti Oromiyaa weeraree duula duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwachaa Oromiyaa gad lakkisee nurraa haa bahu.
10) Nuti qeerron Oromoo dhaabbilee ol’aanoo keessatti argamnu hidhaa, doorsisaa, reebicha, ajjeechaa sodaaf jennee hanga qabsoo eegalle galmaan geenyutti qabsoo irraa boodatti hin deebinu. Hanga dhumaatti qabsoo eegalle jabeessinee itti fufuun galmaan ni geenya.