Gochi mootummaan shiftaan wayyaanee kun oromoo irratti raawwatu jiru sammuu keenna boqonnaa nu dhorke,garaa nu booresse

Gochii sanyii mancasaa garaa jabenuumaa diinaa oromiyaa guutuu keessaati ittuma fufee jirraa …………………………………………………
Gochii dinnii ganamaf galagalaa nurraatii hojjatuu garaa keenya nu maddeessee kunifi kana kana fakkatan kamillee Qaabsoo haqa irraa Tasuma kara nu hin jijjiruu kuni ilmaan Oromootif ifa yaadafi kaayyoon TPLF❌/mootummaa nama nyaata Ethiopia❌………………………………………. akka Oromoo fi oromiyaa Adda Addaa basufuu ganamaf galagalaa hojjataan yoo raabbii jedhe isiintuu darassaa/erbee tesan guraatani oromiyaa keessaa yatan malee ……………………..
Ilmaan Oromoo fi oromiyaa dha biyya Abba isanii biyya ufi dhigaa ufi gatani Tasuma olfi gadi hin soochan

……………

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 Godina wallagga lixaa #Gimbittii Harkaaf milla ko rasaasa diina afuriin(4) dhaaname harka Koo dhabeen nama harka na qabuus dhaben jira lafee lafaaf cabe .yoo dirmataan dhibuun gadda jiraa!
Kun qamuma Koo ture lafee Koo!