#Waamicha Qeerroo Oromiyaa Irraa

#WAAMICHAQEERROO_OROMIYAA IRRAA
=============================
Diyaasporaa Oromoo hundaaf
#Sharegodhaawaliiffabarsaa
፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣፣
Yeroo ilmaan Oromoo biyya isaanii Oromiyaa keessatti humna waraanan dhumaa jiranitti,
ilmaan Oromoo walakkaa miliyoonatii ol manaa fi qabeenya isaanii irraa buqqifamanitti,
hooggantoonni KFO fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo gidirfamaa jiranitti diyaasporaan Oromoo sochii tokkollee gochuu dhabuun qaanii guddaadha. Ilmaan Oromoo diyaasporaa yeroo kamuu caalaa yeroon kuni bakka jirtanii baatanii hiriira nagaa gochuun mootummoonni biyyoota biroo murna bicuu wayyaanee irratti dhiibbaa akka godhanii fi hojiin dippiloomaasii walirra hin cinne gaggeeffamuu qaba.
Waggoota qabsoon qeerroo biyya keessaa finiinaa ture diyaasporaan Oromoo halkaniif guyyaa bahee hiriira gaggeessaa ture. Warri akka Jarmanii halkaniif guyyaa masaraa mootummaa fuulfuratti afatanii achi oolanii buluun dhiibbaa guddaa wayyaanee irratti gaggeessaa turan. Yeroo gidiraan ilmaan Oromoo irratti daranuu hammaachaa dhufe kanatti diyaasporaan Oromoo akkuma qeerroo Oromiyaatti bakka jirtanii baatanii mootummaa TPLF irratti dhiibbaa gochuun ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti humna waraanan gaggeeffamaa jiru hiriira mormii garaa garaa masaraa mootummootaa fuulduratti gaggessun dhimmi rakkoo ilmaan Oromoo mootummoota fi dhaabbata idil addunyaa garaa garaatin xiyyeeffannoo akka argatu gochuun barbaachisaadha.

Ilmaan Oromoo
#Ameerikaa
#Awurooppaa
#Awustiraaliyaa
#Eeshiyaa fi biyyoota addunyaa garaa garaa keessatti argamtan gochaa mootummaan abbaa irree wayyaanee ilmaan Oromoo irraan gahaa jirtu tokkummaan baatanii hiriira mormii fi deeggarsaa gochuun obboleewwan teessan Oromiyaa keessaa gidirfamaa jiraniif akka birmattan qeerron Oromiyaa waamicha Oromummaa isiniif goona.