Ummanni Oromoo makkalakiyaa fi liyyu haylin dhumuun itti fufeeti jira.Goodina Harargee bahaa Aanaa Gursumitti ummata nagayaan qubaturratti ajjechaa hamaa raawwatan .namoota lubbuun wareegaman keessa ragaa qabatamaa

“#Guyyaa21_3_2010
Godina Harargee Bahaa Aanaa Gursumitti Duula Liyyuu Poolisii Sumaalee Itoophiyaa, Makkalakayaa Fi Poolisii Federaalaa Dabalateen Ummata Nagayaa Aanaa Gursum Daangaa Isaanii Irratti Walitti Bu’iinsa Godhameen Ragaa Qulqulleffannen Lubbuun Namoota Wareegamanii

1. Jamaal Abdoosh☑
2. Mohammad Ziyaad☑
3. Diinoo Haarun☑
4. Mohammad Yuusuf Addee✔
5. Aliyyi Jamaal Abddullaa ☑
6. Owlad Abdii Owibraahim☑

Jannee Ibsuun Keenya Niyaadatama Gootoota Keenya kunneen Wareegaman Gariin Isaanii Suraa Dhabuu Irraan Kan Ka’ee Maquma Isaanii Qofa Moggaasuuf Dirqamnee Ture Haatahuu Garuu Gootoota Keenya Kana Suraa fi Seenaa Isaanii iyyaafachu Irraa of Booda hin Janne/u Hamma lubbuun Jirru.

Gootoota olitti ibsaman keessaa isa polisoota fedraalaa loltoota abdi cileetii wajjiin ummata nagaa irratti lola bananii turan afur (4) irratti tarkkaanfii bonsaa fudhatee ajjeesee dhiiga isaanii dhiiga saree godhee inniis lola sun irratti wareegame inniis maqaan isaa #MOHAMED #YOUSOUF #ADDEE jadhama.

Dhalataa aanaa gursum boraalee ganda warra guyyoo abbaa jollee(9) sagalii dhiira (5) fi shamara (4)rii yoo tahu gaafa du’a isaa waaree dura guyyaa arba’aa magaalaa funyaa bira hiriyyoota isaa wajjiin ija banaa godhaa liyyuu haylii tanaaf akka ciniinachaa ture hiriyooni isaa himani jiru.

Osuma kanaan jiruu dhaamsi madaawuun bulchaa araddaa kaasaa omiyaa obbo xayyib itti himame hidhuma ciniinnateen haf lafaa je’ee qawwee isaa nyaachifatee rasaasa afaanirra kaayee qajeele gara kaasaa akkuma dhaqeen ergamtuu ummatta irratti dhukaasu jiru arkkee itti bane battalumatti afur lafa kaayee isaas itti buute kufe lafa dhahe.

Qabsaawaan ni kufa qabsoon ittii fufa

Ilmaan isaatiis oromo hundaatu jiraaf jiraaf