In memory of #CalanqoMassacre

We will rise one day, we will rejoice together. We will walk the walk of freedom together as we walked the walk of sorrow and despair. The bitter struggle, challenges we faced/facing have glued our hearts and minds together from East to West and South to North. That is how we win, that is how we defeat those who attempt to cut us off from each other and from our country.

One country, one people and one destiny!!!

In memory of #CalanqoMassacre

#Naqamtee-Naamusaan falmachuu, Tigireen Oromoo irraa barachuu qabdi. Oromoon wareega lubbuu baasaa jiruu, aadaa fi safuun lolachuu irraa hin maqu.
Kunoo, barattoonni magaalaa Naqamtee gurmuun bahanii akkanaan #Calanqoo yaadatan; yakka ajjeechaa wayyaanees balaaleffataa oolan!

Wayyaanen jaalatte osoo hin tain giddin angoo oromoo gadi dhiisti
Wayyaanen ni kufti oromoo lammii koo abshir ni bilisoomnaa