Motumman shiftaa wayyaanee ummata oromoo duguuguu irraa duubatti deebi’utti hin jiru.furmaanni mootummaa abbaa irree falmachuu fi falmachuu qofa .

Hawi Guddina, Mechara…West Hararge another massacre, another wound. It is being reported that at least 26 people have lost their lives and as much as 40 wounded. It is becoming apparent that these massacres are are not isolated incidents but strategy to eliminate us. It is an ongoing offensive so, we do not even have the total tally of lives lost or the wounded. What now?

Hawwii guddinaa dhaqqabaa

“Ummata hawwii guddinnaatiif dirmadhaaf.Lola guddaa deemaa jira.”

Godina Harargee Lixaa Aanaa Hawwii Guddinnat hardha Muddee 6 2010 Poolisii Oromiyaa 5 Miliishaa 6 Hawaasa irraa nama 22 Akkasummas ummata Somaalee irratis Namnii hedduun Shiira Mekelakeyaan xaxeen Ajeefamaniiru .

Woraani hamma ammat Hawaasaf mekelaakeya giddut deema jira .

kashalaboon TPLF Dantaa Siyaasa isaanitif jechaa miidha hammana gahuu hawaasa gubbat dhaqabsiisun garaa nama madeessa .

Haala deema jiru kana Hatatamaan Qaamon Mootummaa Naanoo Oromiyaa ol’aanon Itti gaafatamtoon Godina Hararghee lixaa , Manguddonif Qeerron wol tahuun tasgabiin akka argamu irrat hojjachuun dirqamaadha .

Dhaabbileen fayya naanawwa sanit argamtanii dirqamnii guddaan issin irra jira madoolen hedduun gamma keessanit dhufaaru Dhaabani Fannoo Diima biyyat san keessa yoo jiraate Hatatamaan hawaasaf akka dirmatu dhaamsa qaama dhimmii kun ilaaluf dabarsa .

Woreegamtoota Huunda Rabbiin janataan haa qananiisu !
Firaa fiixa maraaf obsaaf jajabina hawwina

Poolisiin Oromiyaa Harargeetti arkamtan, sabboonummaan teessan gaafa ummata keessanirraa diina cabsitan qofa. Aantummaan keessan qaamaa-qalbiin hawaasa keessanitti aanuun haa mullattu. Gochi Ambotti gaggeeffame fakkeenya gaarii isiniif haa tahu. Osoo muydanii arraas namni keenya Harargee lixaa aanaa Hawwii guddinaatti dhume. Qawween harka keessan jirtu bishaan hin tuftu, maali yoo duula bantanii lafa ormaa saamuu baattanis lola ifirraa ittisuu gootan? Maal eegaa jirtan?

Irra daddeebitee Wayyaaneen wanni nutti himaa jirtu, jabaattanii gaafa lola kaaftan malee akki barbaaddan hin jiruudha. Biyya ol’aantummaan seeraa hin kabajamne keessatti, nama si dhawe numa dhoyta malee miira mariitiin miidhaa sirra geyse hiikkachuun numan taane. Dhagaa tokkicha diinatti darbannuutu haasawa kuma caala. Haqa keenya deeffachuuf dubbii hin haqaarru. Humna, humnaafi humna.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=806956529493043&id=505293446326021